Learning objectives:

  •  वाचन आणि व्यासंग
  • उच्चारशास्त्र व आवाजाची जोपासना
  • देहबोली
  • संवाद कौशल्ये
  • भाषण बेतावे कसे ?
  • भाषण करावे कसे ?
  • भाषणकला (प्रात्यक्षिक सत्र)

Who can attend

राजकीय कार्यकर्त्यांसाठी

Medium:

मराठी

Programme Dates: दि. ८-९ डिसेंबर २०२२

Session: गुरुवार, दि. ८ डिसेंबर २०२२ सकाळी ०९.०० ते
शुक्रवार, दि. ९ डिसेंबर २०२२ सायंकाळी ०५.३० पर्यंत

Batch Size

५०

Fee Details

शुल्क रु. ३०००/- (प्रशिक्षण, निवास, भोजन)

Resource Person

तज्ज्ञ मार्गदर्शक

Sorry, but this form is no longer accepting submissions.

Programme Coordinator(s)

For any query please contact

अमेय देशपांडे – ८८८८८०३०७३ ameyad@rmponweb.org
अनिल पांचाळ – ९९७५४१५९२२ anilp@rmponweb.org