देशातील एकही नागरिक बेरोजगार राहू नये यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक नवी योजना सुरु करण्याची घोषणा केली आहे. ही प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना जाणून
घेण्यासाठी आभासी व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

Who can attend

सर्वांसाठी खुले

Programme Date: 23 December(Thursday) 2021

Session (Thursday) – 06.30 pm – 07.30 pm

Medium:

मराठी

Fee Details

नि:शुल्क

Resource Person

वक्ता : हर्षल विभांडिक, प्रदेश संयोजक, आत्मनिर्भर मार्गदर्शन केंद्र

Sorry, but this form is no longer accepting submissions.

Programme Coordinator(s)

For any query please contact

Dilip Navele, 9967429456, dilipn@rmponweb.org
Gandhar Bhandari, 8851366407, gandharb@rmponweb.org
Anil Panchal, 9975415922, anilp@rmponweb.org