Learning objectives:

  • मानव अधिकार म्हणजे काय ? त्याचे महत्त्व व उपयोग
  • मानवी हक्क आणि भारतीय संविधान
  • मानवी हक्क आणि शिक्षण
  • मानवी हक्क व आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती
  • उपेक्षितांचे मानवी हक्क
  • मानवी हक्क आणि आरोग्य
  • मानवी हक्क आणि पर्यावरण
  • नागरिकांची भूमिका व नागरी संस्था
  • समकालीन विषय

Who can attend

किमान अहर्ता / पात्रता १२ वी पास किंवा पदवी

Programme Dates: सुरुवात दि. ३० सप्टेंबर २०२२

Timings: ३ महिने – सुरुवात दि. ३० सप्टेंबर २०२२ पासून शुक्रवार व शनिवार (प्रत्येक आठवड्यात)

Batch Size:

४०

Medium:

मराठी, हिंदी, English

Fee Details

रु. ३०००/-

Resource Person

मानवाधिकार या विषयातील तज्ज्ञ मार्गदर्शक

मानवाधिकार परिचय प्रमाणपत्र अभ्यास वर्ग

 

Verification

 

Programme Coordinator(s)

For any query please contact

Yadunath Deshpande 93403 42698 yadunathd@rmponweb.org
Ameya Deshpande 88888 03073 ameyad@rmponweb.org
Anil Panchal 9975415922, anilp@rmponweb.org