आपला फॉर्म यशस्वीरीत्या जमा झाला. 

१२०० रुपये देऊन आपल्या अर्जाची पुष्टी करा.

OR

Pay Online

Use this link to Pay via Credit/Debit Card, Netbanking, UPI, Wallets