Learning objectives:

  • महानगरपालिकेचे कायदे
  • नगरसेविकांची भूमिका, जबाबदारी आणि योगदान
  • भाषणकलामहापौरांचे कार्यालयीन कामकाज व व्यवस्थापन
  • महिला विषयक कायदे
  • नेतृत्व विकास
  • लोकसहभागातून सुशासन
  • मतदार संघाची बांधणी
  • महानगरपालिकेचे अर्थशास्त्र
  • सोशल मिडीयाचा प्रभावी वापर

Who can attend

महानगरपालिकेच्या सर्व पक्षीय नगरसेविकांसाठी

Programme Date: 7-8-9 December 2021

Session: निवासी

Batch Size:

40

Fee Details:

नि:शुल्क

Sorry, but this form is no longer accepting submissions.

Programme Coordinator(s)

For any query please contact

गंधार भांडारी,8308536675, gandharb@rmponweb.org
दिलीप नवेले,9967429456, dilipn@rmponweb.org
अनिल पांचाळ, 9975415922, anilp@rmponweb.org