प्रमोद सरानी पहिल्याच सत्रामध्ये व्यायाम शिकवले आणि मला suddenly hopes आले. अतिशय limited वेळा मध्ये सरानी गप्पा मारता मारता भरपूर शिकवले. गाण्यासारखा चांगले बोलण्यासाठी सुद्धा रियाजाची गरज असते हे समजले. आणि आजच्या शेवटच्या सत्रामधील breathless ची ट्रिक ही तर पर्वणीच होती. सिंह म्हटले की सरानी केलेली action च डोळ्यासमोर येईल. इतक्या छान workshop साठी रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी चे खूप खूप आभार. प्रमोद सरांचे खूप खूप आभार.