आनंद सर आणि मनीषा मॅडम, तुमच्या अनेक वर्षांच्या अनुभवांतून मिळवलेले ज्ञान तुम्ही अतिशय सध्या सोप्या भाषेत आम्हा सर्वांना दिले. तुम्हा दोघांचे कृतज्ञतापूर्वक आभार!
रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी चे एकूण आयोजन, नियोजन आणि संयोजन प्रशंसनीय आणि अनुकरणीय आहे. सर्व आयोजकांचे मनःपूर्वक आभार!
सहभागी झाल्या सर्वांचे आभार – तुमच्या सहभागातून खूप काही शिकायला मिळाले!