मी प्रमोद पवार सरांना TV वर पाहिले होते, त्यामुळे आता प्रत्यक्ष त्यांना ऐकायला मिळणार, याचा खूप आनंद झाला होता. पण सरांबरोबर मला बोलायला मिळालं, तो आनंद मी शब्दांत व्यक्त नाही करू शकत. मला खूप नवीन आणि छान गोष्टी शिकायला मिळाल्या आणि नवीन group पण (आवाज की दुनिया) मिळाला. त्यामुळे रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीचे आणि प्रमोद पवार सरांचे खूप खूप आभार.